Zakenkantoor Van Eynde

G. +32 (0) 495 11 34 02
E. info@zve.be

KBO: 0630.951.445 - RPR te Antwerpen
Verzekeringsmakelaar FSMA. 114790 A


"Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door het FSMA,
te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be"